Lerende school de Klimroos


Lerende school de Klimroos

De basisschool, een lerende en inspirerende school voor iedereen. Er is veel jeugd om ons heen die veel talenten hebben. Zij kunnen lang niet altijd deze talenten benutten omdat er geen geld of ruimte voor is. Hoe mooi is het om deze talenten te laten ontplooien in een basisschool waar kinderen open staan voor leren en graag uitgedaagd willen worden. Zij kunnen stage lopen in de basisschool of meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er ouderen die veel kennis hebben maar inmiddels niet meer werkzaam zijn. Zij kunnen deze kennis overdragen op projectbasis aan kinderen. Denk B.v aan technieklessen. Of gewoon mooie verhalen vertellen.


Naar het overzicht