• Volg ons op Facebook
  • Volg ons op Facebook
  • Volg ons op Instagram

Jongerenwerk

Het jongerenwerk van Creon wordt uitgevoerd vanuit jongerencentrum Creon. Vanuit dit centrum werken twee jongerenwerkers, drie combinatiefunctionaris sport, twee jongerencoaches, meer dan 30 vrijwilligers en vele stagiaires. Zij werken aan het draaiend houden van het jongerencentrum, het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten, maatregelen en voorzieningen op diverse leefgebieden van jongeren (onderwijs, arbeid, sport, cultuur (muziek), gezondheid, vrije tijd etc.). Naast het jongerencentrum biedt het jongerenwerk ook ambulant jongerenwerk voor groepen jongeren op straat.Voor wie is het jongerenwerk

Het jongerenwerk is er voor alle jongeren uit Westervoort van 10 t/m 23 jaar, niet alleen voor overlastgevende jongeren. Voor de overlastgevende jongeren is aandacht, maar er is geen ruimte voor hen bij activiteiten als zij zich niet kunnen gedragen. Preventie en ondersteuning is wat het jongerenwerk biedt aan overlastgevende jongeren, repressief optreden ligt bij de politie en hulpverlening bij hulpverleningsinstanties. De jongerenwerkers signaleren, activeren, verwijzen door en ondersteunen bij participatie.

 

 

Vrijwilligers

‘Voor en door jongeren’ is de term dat het jongerenwerk in Westervoort typeert. Het jongerenwerk verwacht en beloont de eigen inzet van jongeren. De jongerenwerkers zullen jongeren activeren tot het zelf organiseren en uitvoeren van activiteiten voor andere jongeren, maar ook in het openhouden van het jongerencentrum door verantwoordelijkheid te nemen en mee te helpen in het beheer van het gebouw. De jongerenwerkers zijn hierbij op de achtergrond en ondersteunen en begeleiden dit proces. Voor jongeren die zich inzetten als vrijwilliger zijn veel mogelijkheden. Denk hierbij aan trainingen, workshops, cursussen en gratis entree bij activiteiten. Voor vrijwilligers is er specifieke aandacht voor hun talent. Vrijwilligers kunnen niet alleen hun talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor andere jongeren, het jongerenwerk helpt ook bij het zoeken naar een passende opleiding of werk indien gewenst. Vrijwilligerswerk in het jongerenwerk loont.